สวนตั้นแน้ว พันธุ์ไม้

ไม้ผล พืชผักสวนครัว ไม้ดอกหอม ติดต่อเราได้ที่ไลน์ @tannaew

ศูนย์รวมพันธ์ไม้ จำหน่ายออนไลน์

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ สวนตั้นแน้ว วังสะพุง นะครับ เราทำสวน ขนาด 2 ไร่ (พร้อมบ้านสวน สำหรับที่อยู่อาศัย) พื้นที่ที่เหลือ ปลูกทุกอย่างที่อยากกิน

กล้วยนมสาว

พันธ์ุไม้น่าปลูก

Scroll to Top