หากคุณสนใจ กิ่งพันธุ์มะม่วงเขียวเสวย สามารถสอบถามรายละเอียด หรือสั่งซื้อต้นพันธุ์ต่างๆ ได้ที่ “สวนตั้นแน้ว” ศูนย์รวมพันธุ์ไม้คุณภาพดีพร้อมจัดส่งทั่วไทย

ผลมะม่วงเขียวเสวยดิบ
ตัวอย่างมะม่วงเขียวเสวยที่ปลูกได้ 1 ปี และติดลูกได้ 2 เดือนค่ะ

สอบถาม โทร: 087-831- 4785 หรือติดต่อได้ที่ไลน์ ไอดี @tannaew และที่ facebook.com/tannaew99

มะม่วง มีหลายพันธุ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม อย่างในบ้านเราก็มีหลายสายพันธุ์ แต่ละพันธุ์ก็อาจจะเรียกได้หลายชื่อ ขึ้นอยู่กับว่าสภาพแวดล้อมของแหล่งเพาะปลูก แต่หากเราจัดแบ่งโดยดูจากรูปลักษณ์ภายนอกของใบและผล ก็จะดูได้ง่ายกว่า เช่น กลุ่มแก้ว กลุ่มน้ำดอกไม้ กลุ่มอกร่อง กลุ่มเขียวเสวย ฯลฯ ในที่นี้เราจะมารู้จักกับ “กลุ่มเขียวเสวย” และแหล่งซื้อหา กิ่งพันธุ์มะม่วงเขียวเสวย

ลักษณะภายนอกของกลุ่ม มะม่วงเขียวเสวย มีลักษณะผลเป็นรูปขอบขนาน (oblong)ทรงใบมีลักษณะขอบขนาน (oblong) บริเวณปลายใบมีลักษณะสอบเรียว (attenuate) ฐานใบสอบเรียว (attenuate) ขอบใบมีลักษณะเป็นขอบเรียบ (entire)

* กิ่งพันธุ์มะม่วงเขียวเสวย ปลูกง่าย ตลาดนิยม

หากถามว่ามะม่วงพันธุ์ไหนเป็นที่นิยม หนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของ เขียวเสวย อย่างแน่นอน นอกจากเราจะชอบทานกันแล้ว หากปลูกเป็นอาชีพก็น่าสนใจเพราะตลาดนิยม เนื่องจากรสชาติมัน ทานผลดิบแล้วอร่อยมากโดยเฉพาะผลแก่จัด ปลูกง่ายแถมได้ผลดก ข้อด้อยที่อาจจะมีอยู่บ้าง คือ เจริญเติบโตได้ช้าเมื่อเทียบกับมะม่วงพันธุ์อื่นๆ

วิธีการดูว่า ผลแบบไหนคือ เขียวเสวย ให้สังเกตว่าผลจะมีรูปทรงค่อนข้างกลมเรียวยาว ปลายงอนเล็กน้อย เปลือกสีเขียวเข้มและออกนวลเมื่อแก่ เนื้อสีขาว ละเอียด และกรอบ มัน มีเสี้ยนน้อย เมล็ดลีบ แต่หากผลยังอ่อนรสชาติจะออกไปทางเปรี้ยว ส่วนผลสุกเปลือกจะมีสีเขียวปนเหลือง เนื้อสีเหลือง รสหวาน

*การเลือกพันธุ์ มะม่วงเขียวเสวย การดูแลรักษา

มะม่วงจะมีวิธีขยายพันธุ์คล้ายๆ กัน ได้แก่ แบบอาศัยเพศหรือการเพาะเมล็ด ซึ่งทำได้ง่าย เราคงสังเกตได้ว่า เวลาทานมะม่วงสุกแล้ว เมล็ดของมันยังนำไปปลูกลงดินและงอกเป็นต้นใหม่ได้ไม่ยากเลย สมัยก่อนเวลาทานมะม่วงสุกแล้วโยนเมล็ดลงพื้นดิน มันก็งอกได้ตามธรรมชาติ ส่วนวิธีไม่อาศัยเพศ เช่น การทาบกิ่ง การเปลี่ยนยอด เป็นต้น

ผู้ปลูกควรสรรหาต้นพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ และเมื่อปลูกเป็นจำนวนมาก หรือทำในเชิงธุรกิจต้องศึกษาเพิ่มเติมให้ละเอียด อันจะทำให้ได้ผลผลิตมีปริมาณ-คุณภาพตามต้องการ เบื้องต้นในการปลูกควรเว้นระยะระห่าง ระหว่างต้นประมาณ 6-8 เมตรกำลังดี ฤดูที่เหมาะในการปลูกคือต้นฤดูฝน เพราะจะทำให้มะม่วงเจริญเติบโตและตั้งตัวได้ก่อนฤดูแล้งจะเวียนมาถึง อย่างไรก็ตาม ในสมัยนี้แทบจะปลูกได้ตลอดปีหากมีระบบการให้น้ำที่ดี

การให้ปุ๋ย มะม่วงอายุ 1-2 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ 2 ครั้งเท่ากันในช่วงต้นและปลายฤดูฝน ใส่รอบโคนต้นแล้วพรวนดินกลบ มะม่วงที่ให้ผลผลิตแล้วหรือต้นอายุ 3 ปีขึ้นไป มีการใส่ปุ๋ยเป็นระยะตามพัฒนาการ

———————

ที่มา :

– คู่มือการปลูกมะม่วง.

http://www.phitsanulok.doae.go.th/2016/images/amper/KMMango1.pdf

– ปิยดา บุสดี.การจำแนกพันธุ์…ของมะม่วงในประเทศไทยโดยใช้ลำดับดีเอ็นเอ. http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5509032131_2595_1680.pdf