จำหน่ายเมล็ดแตงหอม

เมล็ดแตงหอม แตงดอย แตงอ้ม หรือแตงแม้ว สดๆ ใหม่ ปีต่อปี อัตรางอกสูง พื้นที่น้อย พื้นที่จำกัด ปลูกในกระถางก็ได้

เมล็ดแตงหอม หรือแตงแม้ว ราคาถูก
ปลูกตามรั้วหนาม ก็เลื้อยไปได้ ปลูกง่าย ได้กินลูกเร็ว

แตงกวาแม้ว หรือที่บางถิ่นเรียกว่า แตงกวาหอม มีลักษณะผลเป็นลูกกลมรี มีถิ่นกำเนิดจากประเทศจีน ซึ่งถูกนำเข้ามาเพาะและขยายพันธุ์ปลูกในประเทศไทย โดยชาวกลุ่มแม้วที่อาศัยอยู่ตามดอยสูงของทางภาคเหนือของประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว

แตงกวาพันธุ์นี้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติออกขม ด้วยผลกลมรีของแตงกวาแม้ว หรือแตงกวาหอมทำให้หลายๆ คนอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าคือแตงไทย ด้วยสีสันที่คล้ายกันมาก แต่เมื่อรับประทานแล้วจะรู้ได้ทันทีว่าเป็นแตงกวา

สอบถาม โทร: 087-831- 4785 หรือติดต่อได้ที่ไลน์ ไอดี @tannaew และที่ facebook.com/tannaew99

เปรียบเทียบระหว่างแตงหอม แตงดอย แตงอ้ม กับ แตงกวาทั่วไป

[table id=1 /]

เมล็ดพันธุ์แตงหอม หรือแตงแม้ว
แตงหอม แตงแม้ว กำลังน่ากินเลย อ่อนๆ พอดีทำกับข้าว

วิธีการเพาะและวิธีการปลูกแตงหอม

วิธีการเพาะนั้นไม่ยากเลยครับ สามารถเพาะได้เหมือนแตงกวาทั่วไปได้เลย ซึ่งวิธีการนั้น ขอแนะนำ 2 วิธีด้วยกัน

วิธีที่ 1 การปลูกโดยใช้เมล็ด

วิธีนี้เราจะใช้เมล็ดแตงกวาหยอดลงไปในถุงที่ได้จากการเตรียมดินในอัตราส่วนดิน : ปุ๋ยคอก 3:1 และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อต้นกล้า 1 ไร่ คลุกให้เข้ากัน แล้วบรรจุลงในถุงพลาสติกขนาด 6×10 เซนติเมตร จากนั้นก็ให้น้ำวันละไม่เกิน 1 ครั้ง ซึ่งต้องพิจารณาดูความชื้นของดินด้วย ไม่ควรให้น้ำเยอะจนเกินไป และควรเก็บไว้ในที่แดดไม่จัด

วิธีที่ 2 การย้ายปลูก

เมื่อเราได้ต้นกล้ามาจากการหยอดเมล็ดหรือซื้อต้นกล้ามาแล้วนั้น ควรจะเตรียมหลุมเอาไว้โดยกำหนดระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 60-80 เซนติเมตร ระหว่างแถวประมาณ 1 เมตร แล้วใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 15-15-15 ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ บางแหล่งอาจใช้ถุงพลาสติกคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นในดิน ป้องกันการงอกของวัชพืชรวมถึงป้องกันแมลงที่จะเข้าไปทำลายแตงกวาได้ด้วย

การให้น้ำ

หลังจากที่ปลูกกล้าแล้วควรที่จะให้น้ำทันที ระยะแรกควรให้ 2-3 วัน ต่อครั้ง และเมื่อต้นแตงกวาเจริญเติบโตได้ที่จึงปรับช่วงเวลาให้นานขึ้น การให้น้ำยังต้องกระจายพื้นที่ให้สม่ำเสมอตลอดแปลง ไม่ควรให้น้ำมากจนดินแฉะ เพราะจะทำให้รากเน่าได้

การใส่ปุ๋ย

จะแบ่งเป็นระยะต่างๆ ดังนี้

1. ระยะเตรียมดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 12-24-12 อัตราประมาณ 20-30 กิโลกรัม ต่อไร่

2. หลังย้ายปลูกประมาณ 7 วัน ใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจน เช่น ยูเรีย หรือแอมโมเนียซัลเฟต ในอัตราประมาณ 20 กิโลกรัมต่อไร่

3. ระยะแตงกวาออกดอก ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 25 วัน หลังจากย้ายที่หลังปุ๋ย 15-15-15 หรือ 12-24-12 ประมาณ 20-30 กิโลกรัม ต่อไร่ หลังจากใส่ปุ๋ยเคมีทุกครั้งให้พรวนดิน

หาซื้อแหล่งพันธุ์ หรือ เมล็ดแตงกวาแม้ว แตงดอย แตงอ้ม (แตงกวาหอม) ได้จากที่ไหน?

แตงหอมสุก ตามริมรั้ว
แตงหอมสุก ตามริมรั้ว จะดกมาก ติดลูกแทบทุกข้อ

คุณสามารถสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์แตงกวาแม้ว (แตวกวาหอม) จากสวนตั้นแน้ว ของเราได้ สวนของเราเพาะเมล็ดเอง ปลูกเอง คัดเลือกพันธุ์เองมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าเมล็ดพันธุ์มีความสมบูรณ์ ซึ่งเน้นเราคุณภาพที่สุด ออกผลปีต่อปี จากประสบการณ์การทำสวนผักและผลไม้ ที่ประสบผลสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว

เมล็ดแตงแม้ว แตงภูเขา แตงหอม

30 เมล็ด 100 บาท

ส่งจริง ได้ของชัวร์


Sell musk cucumber seeds also known as Om cucumber, Doi cucumber, onion cucumber, (Bulk Order, Wholesale) at a friendly price.

We have fresh musk cucumber, Doi cucumber, Om cucumber or onion cucumber seeds every year. The growing rate is high, and it requires limited space to grow, or a pot. Grown as an ivy plant around your fences. It grows easily and you can harvest the products quickly.

Onion cucumber or musk cucumber in some local areas have an oval shape and originally came from China. It was imported and cultivated in Thailand by the Hmong people who have lived in the high mountains of the northern Thailand since the ancient days.

This type of cucumber offers a pleasant smell and a bitter taste. As it has an oval shape, many people mistake it for the Thai cucumber because the color is very similar. However, when eating it, it provides the taste of cucumber.

Comparison of the musk cucumber and the common cucumber

Musk CucumberCommon Cucumber
Pandanus leaf smellNo smell (Except Long musk cucumber)
Oval shapeLong shape
Easily growEasily grow
Raw consumable Raw consumable
Stir-fry dishes or consumable rawStir-fry dishes or consumable raw

Musk cucumber or onion cucumber is ready to be cooked.

How to cultivate Musk Cucumber

The growing process is easy. It can be grown the same as common cucumbers. We have two suggestions:

1 Grow plant from seeds

Place the cucumber seeds in a pack with the appropriate proportion of soil: manure 3:1 and chemical fertilizers with this formula 12-24-12 per 0.5 kg per 1 rai of nursery plot. Then pack it in a 6×10 cm plastic growing bag. Water once a day. Examine the soil humidity, do not water too much and choose a plot in direct light sun.

2 Repot the plant

When it has sprouts from growing from seeds or buying, prepare holes approximately 60-80 cm apart and the one meter between rows. Add 15-15-15 formula base fertilizer in the proportion of 30-50 kg per rai. Some may use plastique to cover the soil to preserve humidity, prevent weeds, and insects.

Watering

After growing the sprouts, add water: In the early period, water them once every 2-3 days. When the cucumbers grow, they take a longer time to adjust. Adding water to the plants must regular and the water volume must not be excessive until the soil becomes moist because the roots might rot.

Adding fertilizers

The process is:

1. Soil preparation requires organic fertilizers, for example, manure, composed fertilizers:1-2 tons/rai, and add 15-15-15 formula fertilizers or 12-24-12 formula fertilizer for 20-30 kg/rai.

2. After 7 days of repotting, add fertilizers with nitrogen, for example, Urea or Ammonium Sulfate at the rate of approximately 20 kg/rai.

3. When the fruits appear, after around 25 days, add 15-15-15 chemical fertilizers or 12-24-12 fertilizers for 20-30 kg/rai. After adding fertilizers, plow the soil every time.

The picture of growing ivy on the fences, easy to do.

Where to find musk cucumber seeds?

Ripped musk cucumbers on the fences, full fruits

You can order musk cucumber seeds from our Tan Naew garden. We sow the seeds, cultivate, and select the species ourselves. We are very confident that our seeds are good. We continuously focus on high-quality products. With our expertise and experience in vegetables and fruit cultivation, our products have rapidly become a success story.

Order our seed products via Line ID: Tannaew.

For BulK ORDER or Wholesale

1000 seeds at 2700 ThB.

2000 seeds at 4700 ThB

3000 seeds at 6700 ThB

This price includes the delivery cost to your shipping.

Guaranteed delivery, guaranteed you will receive the product.